Sortuj: Cena Data
Wyszukaj
Cena [zł]
od:
do:
Metraż [m2]
od:
do:

Działka budowlana KAN-GS-5329

Oferta specjalna

OPIEKUN OFERTY

yyyxxx

dane kontaktowe

Informacje ogólne

ID Oferty
KAN-GS-5329
Lokalizacja
Jaworze, Jaworze Dolne
Powierzchnia całkowita
804.00 m2
Cena za m2
269 zł
Cena
216 000 zł

Opis

Na sprzedaż działka o powierzchni 804m2. Działka znajduje się w prestiżowej lokalizacji w Jaworzu Dolnym.  Bardzo blisko, ok. 5 km od Obwodnicy Miasta. Bardzo blisko przystanki linii autobusowych .

Idealna miejsce do wybudowania domu dla osób ceniących ciszę i spokój, jednocześnie doceniających dobrą komunikację z całym Miastem.

Działka usytuowana nad malowniczym potokiem Rudawka.

 

Działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z oznaczeniem- MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy, z następującymi warunkami zabudowy:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) wykorzystanie maksymalnie 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego dla funkcji usługowej,
b) zabudowa gospodarcza i usługowa wolnostojąca,
c) obiekty małej architektury,
d) dojazdy, miejsca parkingowe i garaże,
e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu,
f) zieleń i ogrody przydomowe.
2. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) utrzymanie istniejących obiektów przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego z prawem do rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, wykonania robót budowlanych, wymiany istniejącej zabudowy celem podwyższenia standardu użytkowego,
2) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wyłącznie w układzie wolnostojącym,
3) możliwość zmiany sposobu użytkowania obiektów w części lub w całości na usługi nieuciążliwe, mających zapewnioną obsługę komunikacyjną w tym miejsca parkingowe,
4) możliwość lokalizacji obiektów nieuciążliwej działalności gospodarczej i usług nieuciążliwych
wbudowanych lub wolnostojących, przy czym powierzchnia zabudowy funkcji usługowej nie może
stanowić więcej niż 50 % całkowitej powierzchni zabudowy na działce,
5) maksymalna intensywność zabudowy: 0,3,
6) minimalna intensywność zabudowy: 0,05,
7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej: 50%,
8) maksymalny udział procentowy powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 35%,
9) minimalną powierzchnię działki budowlanej przy nowych podziałach geodezyjnych:
a) 2000 m2 dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B9MN,
b) dla pozostałych terenów 1000 m2,
10) minimalne powierzchnie działek o których mowa w ust. 2 pkt. 9 nie dotyczą wydzielenia działek
służących poprawie zagospodarowania nieruchomości sąsiadujących oraz jeżeli wynika to z wydzielenia dróg publicznych, dojazdowych, a także pod urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
11) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
12) maksymalna wysokość zabudowy:
a) dla istniejącej zabudowy przeznaczenia podstawowego: do 3 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe,nie wyższa niż 12,00 m,
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 10 – Poz. 7746

b) dla nowej zabudowy przeznaczenia podstawowego: do 2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze
użytkowe, nie wyższa niż 10,0 m,
c) dla zabudowy przeznaczenia dopuszczalnego do 12,0 m
13) dachy:
a) dla zabudowy przeznaczenia podstawowego: dachy dwuspadowe oraz wielospadowe o symetrycznym układzie głównych połaci dachowych i nachyleniu dachu od 30o do 45o,
b) dla zabudowy przeznaczenia dopuszczalnego: dachy dwuspadowe oraz wielospadowe o symetrycznym układzie głównych połaci dachowych i nachyleniu dachu od 30o do 45o,
c) pokrycie dachów: dachówka lub materiały o wyglądzie zbliżonym do dachówki,
d) kolorystyka dachów: w tonacji czerwieni, brązu, szarości lub czarne,
14) zakaz stosowania na elewacjach okładzin z blach falistych i trapezowych, paneli z tworzyw sztucznych i blachy,
15) na elewacjach dopuszcza się tynki w kolorze białym lub odcieniach jasnego beżu, kremu, szarości oraz akcentowanie fragmentów elewacji w barwach o wyższym nasyceniu kolorystycznym,
16) w granicach terenu nieruchomości należy zapewnić miejsca parkingowe zgodnie z parametrami
zawartymi w §47,
17) wszystkie miejsca parkingowe oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy, należy
zlokalizować w ramach działek, na których te budynki są usytuowane,

Działka zagospodarowana i ogrodzona, z domkiem letniskowym do dyspozycji.

Cena nieruchomości 216 000 tys .

Serdecznie polecam i zapraszam do kontaktu i na prezentację.

SZCZEGÓŁY OFERTY

Przeznaczenie dzialki
budowlana
Otoczenie
działki zabudowane
Dojazd
asfalt
Ogrodzenie dzialki
mieszane
Uksztaltowanie działki
płaska
Ksztalt dzialki
prostokąt
Gaz
w ulicy
Prąd
na działce
Kanalizacja
na działce
Woda
na działce
Produkt nr 4 Produkt nr 4 Produkt nr 4 Produkt nr 4 Produkt nr 4 Produkt nr 4 Produkt nr 4 Produkt nr 4 Produkt nr 4